Tour Nhật 27 / 06 / 2017 - Phần 2

 IMG 0768

IMG 0769

IMG 0770

IMG 0771

IMG 0772

IMG 0773

IMG 0774

IMG 0775

IMG 0776

IMG 0777

IMG 0778

IMG 0779

IMG 0780

IMG 0781

IMG 0782

IMG 0783

IMG 0784

IMG 0785

IMG 0786

IMG 0787

IMG 0788

IMG 0789

IMG 0790

IMG 0791

IMG 0792

IMG 0794

IMG 0795

IMG 0796

IMG 0797

IMG 0798

IMG 0799

IMG 0800

IMG 0801

IMG 0802

IMG 0803

IMG 0804

IMG 0805

IMG 0806

IMG 0807

IMG 0808

IMG 0809

IMG 0810

IMG 0811

IMG 0812

IMG 0813

IMG 0814

IMG 0815

IMG 0816

 

Thông tin liên hệ
Japan Tourist

Địa chỉ: Lầu 6, Số 21 Hoàng Diệu, Phường 12, Quận 4, Tp.HCM
Điện thoại: 08 88 999 458
Email: info@tournhat.vn
Website: tournhat.vn
Hotline: 0932 87 15 87

TƯ VẤN DỊCH VỤ TOUR 1

Hồng Trân
Điện thoại: 0902 98 08 32

TƯ VẤN DỊCH VỤ TOUR 2

Minh Nguyện
Điện thoại: 0935 81 97 87

TƯ VẤN DỊCH VỤ TOUR 3

Thùy Tiên
Điện thoại: 0932 722 090