Tour Free & Easy 4N3Đ

Narita – Ibaraki – Yamanashi – Tokyo 4N3Đ

Narita – Nikko – Yamanashi – Tokyo 5N4Đ

Narita – Tokyo – Yamanashi – Nagoya – Kyoto – Osaka 6N5Đ

MÙA THU NHẬT BẢN CÓ GÌ ĐẶC BIỆT ?

Tour Nhat 6 360x366 05
Tour Nhat 6 360x366 06
Tour Nhat 6 360x366 07

banner quảng cáo

LỊCH KHỞI HÀNH

Tháng  Chương Trình Tour  Khởi Hành Kết Thúc Giá Tour Số lượng Hàng Không
Tháng 09 Free & Easy 4N3Đ  13/09/2017 16/09/2017 16.888.000 32 All Nippon Airways XEM CHI TIẾT
Narita - Ibaraki - Yamanashi - Tokyo 4N3Đ ( NH ) 13/09/2017 16/09/2017 22.888.000 29 All Nippon Airways XEM CHI TIẾT

Narita - Ibaraki - Yamanashi - Tokyo 5N4Đ (VN )

21/09/2017 25/09/2017 28.888.000 19 Vietnam Airlines XEM CHI TIẾT
Tháng 10 Narita - Ibaraki - Yamanashi - Tokyo 4N3Đ ( NH ) 12/10/2017 15/10/2017 22.888.000 29 All Nippon Airways XEM CHI TIẾT
Free & Easy 4N3Đ 12/10/2017 15/10/2017 16.888.000 32 All Nippon Airways XEM CHI TIẾT 
Narita - Nikko - Yamanashi - Tokyo 5N4Đ ( VN ) 20/10/2017 24/10/2017 28.888.000  19 Vietnam Airlines XEM CHI TIẾT
Tháng 11 Narita - Ibaraki - Yamanashi - Tokyo 4N3Đ ( NH ) 09/11/2017 12/11/2017 22.888.000 26 All Nippon Airways XEM CHI TIẾT
Narita - Nikko - Yamanashi - Tokyo 5N4Đ 29/112017 03/12/2017 28.888.000 19   XEM CHI TIẾT
Tháng 12

NAGOYA – KYOTO – OSAKA – NARA – WAKAYAMA 5N4Đ

11/12/2017 15/12/2017 25.888.000 19 Vietnam Airlines XEM CHI TIẾT
Tháng 01

NAGOYA – KYOTO – OSAKA – NARA – WAKAYAMA 5N4Đ

14/01/2018 18/01/2018 25.888.000 19 Vietnam Airlines XEM CHI TIẾT

OSAKA – NARA – KYOTO – KOBE 5N4Đ

16/01/2018 20/01/2018 25.888.000 19 Vietnam Airlines XEM CHI TIẾT

NAGOYA – KYOTO – OSAKA – NARA – WAKAYAMA 5N4Đ

21/01/2018 25/01/2018 25.888.000 19 Vietnam Airlines XEM CHI TIẾT

KHÁCH HÀNG VÀ JAPANTOURIST

Tour Nhật 21 / 09 / 2017
Tour Nhật 13 / 09 / 2017 - Phần 03
Tour Nhật 13 / 09 / 2017 - Phần 02

Ý KIẾN CỦA KHÁCH HÀNG